Dialekt mazowiecki - Łowickie
Region dzi¶ PDF Drukuj Email
Monika Kresa   

Łowicz, będ±cy siedzib± powiatu łowickiego, należy dzisiaj do województwa łódzkiego. W samym mie¶cie mieszka 30 383 mieszkańców, we wsiach zgrupowanych wokół gmin Bielawy, Ch±¶no, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łyszkowice, Nieborów, Zduny: 52 231. Jest to zatem obszar w większo¶ci wiejski, utrzymuj±cy się z rolnictwa. Ponad 70% jego obszarów zajmuj± grunty orne, pastwiska i sady. Powiat łowicki to rejon o nasilonej specjalizacji rolniczej zwłaszcza w zakresie warzywnictwa, sadownictwa, hodowli żywca wieprzowego oraz produkcji mlecznej. W strukturze branżowej przeważa przetwórstwo owoców i warzyw oraz mleka, co czyni region liderem na rynku przetwórstwa owoców i warzyw oraz produkcji mleka.

W samym Łowiczu istniej± o¶rodki przemysłu spożywczego, włókienniczego, metalowego, budowlanego i elektronicznego. Obszar historycznej ziemi łowickiej zamieszkuje dzisiaj ok. 90 tys. osób, ludno¶ć ta tradycyjnie zwana jest Księżakami (od nazwy Księstwa Łowickiego). Łowicka wie¶ do dzisiaj słynie z niezwykłego kolorytu lokalnego i folklorystycznego, strój łowicki jest jednym z najbardziej charakterystycznych strojów ludowych. Łowiczanie znaj± atuty swojego regionu i wykorzystuj± je również w celach turystycznych. W odległo¶ci 6 km na zachód od Łowicza znajduje się skansen w Maurzycach, mieszcz±cy się na przestrzeni ok. 17 ha.

Dbało¶ć o ludow± kulturę znajduje również odzwierciedlenie w bogatym kalendarzu imprez regionalnych, do których zaliczyć można: liczne konkursy recytatorskie dla dzieci i młodzieży, rajdy piesze i rowerowe, upamiętniaj±ce ważne wydarzenia z dziejów miasta i okolic, konkursy na kompozycje papierowe, wystawy rzeĽb twórców ludowych, dożynki powiatowe itp. Prawdziwymi dziełami sztuki s± wycinanki i hafty łowickie, również reprezentatywne dla regionu.

 

 

Fot. Piotr Wysocki


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »